Xeeda-konsulten Niklas Engelhart är en av författarna till boken “SIAM-principles and practices for service Integration and management”. Boken är modererad av Ivor McFarlane och publicerad av Van Haren publishing 2015. Den låg på amazons top20 lista för IT-management litteratur 2015.

Niklas har mer än 30 års erfarenhet av att leverera IT-tjänster, i en mängd olika roller, från olika perspektiv. De senaste 10 åren har Niklas framförallt arbetat inom ITSM med att etablera processer och organisationer inom bank och finans samt offentlig sektor. I första hand har han varit verksam i miljöer för att hantera Application Lifecycle Management och har därigenom goda erfarenheter från både vertikal och horisontell tjänsteintegration.

Publicerat 19 juni 2015