På Inköpsrådets dag diskuterades det flitigt om de nya lagarna LOU och LUF och hur lagarna påverkar områden som bland annat förhandling, ändring av avtal och förfrågningsunderlag, nollbud och minuspriser m.m. Även arbetet med dynamiska inköpsprocesser och inköpscentraler som grossister, samt den nya lagen om upphandling av koncessioner (LUK) presenterades. Finansdepartementet var på plats och berättade om hur arbetet med framtagandet av de nya lagarna gått till samt om effekterna av att de nya lagarna är försenade. Samtliga föreläsare fick möjlighet att sia om vilka bestämmelser i direktiven som kan tänkas ha effekt redan nu. De nya lagarna förväntas kunna träda i kraft den 1 januari 2017.

Publicerat 10 februari 2016