Xeeda har varit med att arrangera Global Forum on Action Learning. Forumet är en världsomspännande sammanslutning som utbyter erfarenheter kring lärande verksamhetsutveckling och resultatfokuserad problemlösning. Den ökade digitaliseringen ställer krav på flexibilitet och utveckling av nya metoder för att driva verksamhetsutveckling. Men det är även med hjälp av digitala medel som innovationer kan uppstå. Att arbeta innovativt och med ständig kunskapsinhämtning kan mycket väl vara vägen framåt för att nå nya innovativa lösningar på samhällsutmaningar.

Publicerat 17 juni 2016