Som kunder av Gartners analysfunktion tog Xeeda del vid det årliga Gartner-symposiet som detta år gick av stapeln i Barcelona. Årets viktigaste ämnen var den fortsatta digitaliseringen som innebär internet of things (att prylar blir uppkopplade), smarta samhällen med it integrerade i funktioner och tjänster, att matematiska modeller för analys och uppföljning blir allt mer vitala med den stora mängd information som finns tillgänglig och att robotar är inom olika områden är på stark tillväxt.

Publicerat 13 november 2015