Vi söker en jurist som kan agera sakkunnig i upphandlingsfrågor och fungera som juridiskt stöd i andra avtalsrättsliga frågeställningar. Ta chansen att bli en del av Xeeda! Observera att rekryteringen sker via Jurek. Läs hela annonsen här.

Publicerat 18 april 2016