Vi söker en jurist som kan agera sakkunnig i upphandlingsfrågor och fungera som juridiskt stöd i andra avtalsrättsliga frågeställningar. Ta chansen att bli en del av Xeeda! Observera att rekryteringen sker via Jurek. Läs hela annonsen här. (Observera att annonsen har tagits bort)

Publicerat 18 april 2016