Vi har nöjet att välkomna Anna Hellohf till Xeeda!

Anna kommer att arbeta i våra kunduppdrag som projektadministratör och PMO-konsult med projektkontorsfrågor som projektplanering, riskstyrning och effekthemtagning. Hon kommer närmast från advokatfirman Vinge där hon under flera år hade en projektkoordinerande roll inom M&A.

Publicerat 8 januari 2018