Vi har nöjet att välkomna Hans Berggrund till Xeeda! Hans har lång erfarenhet av att arbeta med projektledning och förändringsarbete inom såväl stora globala organisationer som offentlig sektor och mindre privata organisationer. Genom Hans breddar Xeeda sin kompetens inom GDPR.

 

Publicerat 19 december 2017