Xeeda har nöjet att välkomna Malin Stjernholt! Malin är rekryterad till rollen som administrativ koordinator med ansvar att utgöra stöd till Xeedas kontor samt till olika projekt. Malin kommer närmast från Ellen AB.

Publicerat 5 mars 2017