Vi har nu nöjet att få välkomna Mikael Lindberg till Xeeda! Mikael kommer arbeta som strategisk partner. Han har en inriktning mot verksamhetsutveckling och att ur ett ledningsperspektiv arbeta med digitalisering och affärs- och IT-transformation. Han kommer närmast från Gartner.

Publicerat 15 maj 2017