Xeedakonsulten Björn Bjurfors har skrivit en praktisk och inspirerande bok hur organisationer kan omvandla strategier till resultat. Boken kan med fördel användas som handbok i hur vi kan leda förändringsarbetet i den föränderliga värld vi idag verkar i.

Publicerat 9 oktober 2018