På fredag 25/5 träder dataskyddsförordningen GDPR i kraft. För många organisationer innebär detta en stor förändring vad gäller arbetet kring   integritets- och dataskyddsfrågor. Xeedas konsulter har under det senaste året arbetat intensivt med att hjälpa organisationer, i såväl privat som offentlig sektor, att säkra upp sina rutiner och processer så att de efterlever dataskyddsförordningens krav. Men många organisationer har fortfarande ett stort arbete framför sig. Xeeda ser fram emot att få följa utvecklingen kring dataskyddsfrågor samt att även fortsättningsvis hjälpa våra kunder med arbetet kring GDPR implementeringen.

 

Publicerat 22 maj 2018