Du visar för närvarande AI-förordningen och det befintliga dataskyddsarbetet

AI-förordningen och det befintliga dataskyddsarbetet

Inför sommaren förväntas AI-förordningen bli godkänd. Vi på Xeeda ser flera områden där det befintliga dataskyddsarbetet som vi stöttar flera av våra kunder med kan utökas för att även säkerställa att den nya AI-förordningen också efterlevs.

Har du identifierat vilka system i din organisation som kommer att omfattas av AI-förordningen? Är du medveten om de specifika krav som kommer att ställas på dessa system? Om inte, låt oss hjälpa dig att förstå och uppfylla dessa krav!