Om oss

Xeeda är ett mindre, specialiserat och oberoende konsultföretag som arbetar med ledningsfrågor inom verksamhetsutveckling, upphandling och avtalsförvaltning samt informationssäkerhet. Vår roll är ofta att projektleda och förändringsleda komplexa uppdrag eller utforma strategier.


Xeeda grundades 2004 av Mats Östling och Urban Jonsson och företaget var redan från början tänkt att förknippas med kvalificerade konsulttjänster som gör skillnad och skapar resultat. Tanken var att skapa ett företag med konsulter och rådgivare som alltid levererar mer än vad kunden förväntar sig. Anna Herre och Per Sandstedt är sedan december 2022 delägare och invalda i styrelsen.


Xeedas mål är inte att ska bli det största konsultföretaget inom managementkonsulting. Vårt mål är att vara en plats där duktiga, erfarna och engagerade konsulter finns och utvecklas inom sina spetsområden. De konsulter vi knyter till oss är alla handplockade och medvetet utvalda utifrån sin kompetens, erfarenhet och sin personlighet.

Möt några av våra konsulter

Ni som kund är en viktig del i våra projektteam

Grunden i vår verksamhet är kompetenta konsulter som gärna arbetar i små, effektiva konsultteam tillsammans med medarbetare hos kunden. Vi tycker att det är viktigt att kundens personal är delaktig, det är där kunskapen om verksamheten finns och där kunskapen ska finnas kvar efter genomfört uppdrag. Genom att utveckla kundens personal minskar beroendet av konsulter i framtiden. Vi drivs av att skapa skillnad och tror att delad kunskap är dubbel kunskap och att den nås genom samverkan. Med nyfikenhet och inspiration utvecklas vi tillsammans och lär av varandra. Som bonus har vi väldigt roligt på vägen.

Våra värderingar

Våra värdeord

Våra värdeord precision, samverkan och resultat är vägledande värderingar som leder oss framåt. Genom att vara lyhörda och ödmjuka arbetar vi tillsammans med våra kunder fram den bästa och mest effektiva lösningen.

De tre värderingarna, precisionsamverkan och resultat, har inom Xeeda valts som samlingsbegrepp för att särskilt lyftas fram. Nedan följer en förklaring hur de präglar våra förhållningssätt i såväl kundrelationer som i relationen till varandra internt.

Precision – Vi lyssnar, respekterar, är lyhörda och ödmjuka för alla våra kunders unika utmaningar och frågeställningar, samtidigt som vi är uppriktiga och precisa i våra rekommendationer. Vi talar ett språk kunden förstår samt redovisar tydligt våra åtaganden och de målsättningar som ska uppnås.

Vi verkar i en dynamisk och inspirerande anda som gör att vi tillsammans med våra kunder får saker och ting att hända. Vi är hängivna vår uppgift att hjälpa våra kunder att nå sina mål.

Samverkan – Vi har en öppen och personlig attityd som främjar nära samarbeten, oavsett om uppgiften är att utforma en strategi, effektivisera verksamheten, eller ge stöd i förändringsarbetet för att skapa en effektivare verksamhet. Vi strävar alltid efter att utveckla värdeskapande affärsrelationer.

Förutom att göra ett bra arbete och leverera det kunden beställt vill vi även bidra till att kundens personal är delaktig. Kan vi få kundens personal att växa och utvecklas i samband med våra uppdrag har vi lyckats.

Våra tjänster och råd är anpassade till kundens specifika behov och förutsättningar. Men de är också avhängiga ledarskapet som ska få strategier, lösningar och människor att samspela på ett utvecklande sätt.

Resultat – Vi har en helhetssyn och ser på resultat ur ett verksamhetsstrategiskt perspektiv. Eftersom vi är fristående kan vi ge våra kunder situationsanpassade rekommendationer som är bäst för kunden.

Vi har den integritet, erfarenhet och kompetens som behövs för att stödja kunden i de värdeskapande processerna med att skapa säkra och effektiva strukturer samt genomdriva de verksamhetsförändringar som krävs för att förenkla arbetssätten och utveckla verksamheten.