Xeeda är ett oberoende konsultföretag som grundades 2004 av nuvarande ägare Mats Östling och Urban Jonsson.

Xeeda var redan från början tänkt att förknippas med kvalificerade konsulttjänster som gör skillnad och skapar resultat. Målbilden var ett företag med konsulter och rådgivare som alltid levererar mer än vad kunden förväntar sig. Namnet Xeeda är en ordlek på det engelska uttrycket ”exceed ya” vilket fritt översatt betyder att överträffa dig.

Värderingar är och har alltid varit viktiga för Xeeda. Några av de värderingar som styr Xeeda är

  • Att arbeta långsiktigt, alltid med kundfokus och med kundens bästa för ögonen.
  • Att bygga och vårda trovärdighet vilket är grunden för att arbeta med rådgivning och verksamhetsutveckling.
  • Att vara enkla att göra affärer och samarbeta med.

 

Publicerat 14 mars 2016