Gubbar-vid-kontorsbord-utan-ritning

Xeeda är ett litet, specialiserat och oberoende konsultföretag med kunskap att driva komplexa projekt. Hos oss finns projektledare med kunskap och erfarenhet inom verksamhetsutveckling, förändringsledning och upphandling och regelefterlevnad. Genom vårt sätt att leda och genomföra projekt bidrar vi till att utveckla viktiga samhällsfunktioner tillsammans med våra kunder.

Senaste nytt