Vårt arbetssätt

Xeeda arbetar metodiskt och systematiskt för att hjälpa våra kunder att bli bättre! Vi är bra på att göra det kunden inte gör så ofta och brukar säga att ”det kunden gör sällan, gör Xeeda ofta”.

Vårt starkaste strukturkapital är våra erfarna, kompetenta och engagerade konsulter som har gjort det som ska göras förut. Våra konsulter kompletterar vi med metoder, verktyg, mallar och faktabaserad analys. För att få största möjliga nytta av våra konsulter organiserar vi oss i små och effektiva konsultteam i nära samarbete med kunden.

Kompetensutveckling är för oss en strategisk och viktig fråga, varför vi satsar på att löpande utbilda våra konsulter både via individuella och kollektiva utbildningsinsatser.

Utbildning, erfarenhet och strukturkapital bildar en kompetenstriangel som är grunden och basen i vårt erbjudande till kunden.

Vår filosofi

Snabba resultat med långsiktig strategi

Xeedas filosofi är att leverera snabba resultat med en långsiktig och hållbar strategi som både vi och våra kunder är nöjda med. Detta för att skapa nytta på lång sikt och samtidigt möta de krav på snabba resultat som ofta ställs på våra uppdragsgivare.

Vi vill arbeta långsiktigt och inte göra kortsiktiga vinster på bekostnad av ett långsiktigt förtroende varken från våra kunder eller våra konsulter. Vi värdesätter transparens och håller alltid givna överenskommelser. Genom samverkan och precision når vi de krav på resultat som vi och våra kunder förväntar oss.

Våra metoder

Systematiskt arbete med vedertagna metoder

Xeeda arbetar systematiskt med genomförande av uppdrag och använder i huvudsak vedertagna metoder som är väl accepterade och beprövade. Flertalet är så kallade best practice och tillämpas globalt i världen. Vi investerar betydande resurser och tid på att vidareutveckla och hålla våra metoder uppdaterade. Dessutom finns det normalt god tillgång till utbildning och även certifieringssystem som gör att kunskap och erfarenhet kan byggas upp och via våra uppdrag föras över till kund.

Xeeda är medlem och engagerad i Swedish Institute for Quality (SIQ) och arbetar med deras managementmodell för verksamhetsutveckling samt har deltagit som examinator för ”Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2020”.

Långsiktigt

Kundens behov styr

När vi utför våra uppdrag har vi alltid en nära koppling mellan strategi och operativt genomförande. Våra lösningar är alltid anpassade efter kundens behov.

Xeeda arbetar med verksamhetsutveckling inom flera viktiga samhällsfunktioner som vård, omsorg, skola, infrastruktur och den finansiella sektorn. Våra kunder är stora och komplexa verksamheter med höga krav på erfarenhet och kompetens.

Flera större organisationer i offentlig sektor anlitar Xeeda, men bland våra kunder finns även medelstora privata företag och några stora internationella företag inom finans och industri.

Gemensamt för våra kunder är att de ställer krav på åtgärder som både ger snabb effekt och som stämmer in i kundens långsiktiga strategi, vilket är något vi på Xeeda är duktiga på.

Xeeda är oberoende, vilket innebär att vi kan ta fram lösningar utifrån kundens behov. Vi skyddar våra kunders integritet genom att vi arbetar med sekretess och konfidentialitet.