Xeeda hjälper kunder att realisera nyttan av förändringar i viktiga samhällsfunktioner genom projekt- och förändringsledning. Kärnan i Xeedas erbjudande till kunderna är kunskap och erfarenhet att genomföra de förändringar som komplexa och kritiska projekt oftast innebär.

Projektarbete med projekt- och programledare, projektkontor, riskarbete och kvalitetsarbete i projektrollen är områden som kunderna ofta anlitar Xeeda för att genomföra. Xeeda arbetar som uppdragsgivarens förlängda arm med att projekt- och förändringsleda kundens projekt. Det innebär att säkerställa att uppdragsgivarens intresse är vägledande för projektet. Xeeda arbetar ofta med ett projektledningsteam bestående av projektledare och stöd i form av ett projektkontorsstöd.

Förändringsledning med koordinering och samverkan med linjeorganisation, facklig samverkan, beslutsprocesser, kommunikation och information med förankring och delaktighet är områden som Xeeda lägger särskild vikt vid. Flertalet av projektledarna på Xeeda har chefs- och ledningserfarenhet i kombination med att de är erfarna och drivna som projektledare. Till detta kommer det strukturkapital med metoder och verktyg som de har att tillgå för att säkerställa struktur och kvalitet.

Publicerat 8 april 2016