Är du vår nya medarbetare?

Medarbetarna är Xeedas viktigaste tillgång. De är handplockade för deras kunskap, deras sociala förmåga, deras vilja att hela tiden utvecklas, och inte minst för att de är passionerade i det de gör.

Våra konsulters kunnande och kompetens är en stor del av Xeedas strukturkapital. Därför satsar vi kontinuerligt på kompetensutveckling vilket gynnar såväl Xeeda, den enskilda medarbetaren och kunden. Med kompetensutveckling menar vi utbildning, men också möjligheten att utvecklas i våra olika kunduppdrag samt tillsammans med kollegor.

Som anställd på Xeeda har du en individuell utvecklingsplan som är en del av den övergripande planen för Xeeda. En viktig del i utvecklingen är att regelbundet få konstruktiv återkoppling samt coaching för att kunna fortsätta utvecklas som konsult. Detta sker löpande och ingår i utvecklingsplanen för varje konsult.

Vi som arbetar på Xeeda är inte bara konsulter utan är också delaktiga i arbetet med att utveckla vårt företag, både när det gäller försäljningsarbete och verksamhetsutvecklingsfrågor. Delaktighet och öppenhet är en grundläggande del av vår kultur. De gemensamma värderingarna är viktiga för oss men det är också viktigt att vi är olika och att varje individ kan bidra med sitt perspektiv. Vi ser därför olikheter som en styrka.

Samtliga våra konsulter har en relevant akademisk utbildning och har ett stort intresse av att arbeta med att få våra kunder att glänsa. Vi försöker hela tiden finna och rekrytera de som är bättre än oss själva och därigenom fortsätta att utvecklas.

Bli en del av oss