Du visar för närvarande Idag är det 4 år sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft.

Idag är det 4 år sedan dataskyddsförordningen trädde i kraft.

För många grundläggande rättigheter tog det århundraden att etablera, försvara och genomföra dem. Det räcker inte med att bara anta en lag – vi måste även upprätthålla den! 

Läs mer om dataskyddsförordningen på https://www.imy.se/

Xeeda hjälpte våra kunder inför att GDPR trädde i kraft och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med detta under de kommande åren.