Du visar för närvarande Dataskyddsombudens roll utreds av IMY

Dataskyddsombudens roll utreds av IMY

EU:s dataskyddsmyndigheter genomför nu en samordnad åtgärd för att utreda dataskyddsombudens roll och ställning. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) ska därför genomföra tillsyn av ett 40-tal olika verksamheter, varav tio är kommunala socialnämnder. Att valet föll på socialnämnder beror sannolikt på att dessa nämnder är den del i den kommunala organisationen som hanterar mest känslig information.

Xeeda har flera uppdrag inom kommunal verksamhet och välkomnar IMY:s tillsynsarbetet. Tillsynen kan ses som ett tecken på att det är hög tid att kommuner i större utsträckning prioriterar dataskydds- och integritetsfrågorna, och att rollen som dataskyddsombud tas på ännu större allvar. Att rollen omnämns och finns beskriven på papper är inte tillräckligt, utan det som behövs är ett aktivt datasäkerhetsarbete.