Verksamhets­utveckling

Vi arbetar med systematisk verksamhets-utveckling och anser att verksamhets-utveckling ska bedrivas med en långsiktigt ansats och strategi samt med stort engagemang och involverande från kundens egna medarbetare.
Publicerat 8 april 2016

Digitalisering

Xeeda är involverade i ett flertal projekt som rör digitalisering. Vi är duktiga på att tillvarata den utveckling som sker inom it-området och tillsammans med vår kompetens inom projektledning leder vi projekt som syftar till att skapa sammanhållna, smarta och effektiva stöd.
Publicerat 8 april 2016

Vårt erbjudande

Xeeda hjälper kunder att realisera nyttan av förändringar i viktiga samhällsfunktioner genom projekt- och förändringsledning. Kärnan i Xeedas erbjudande till kunderna är kunskap och erfarenhet att genomföra de förändringar som komplexa och kritiska projekt oftast innebär.
Publicerat 8 april 2016

Vårt arbetssätt

Xeeda strävar alltid efter att arbeta metodiskt och systematiskt och utgår oftast från väl etablerade metoder och arbetssätt. Xeeda är bra på att göra sådana saker som kunden oftast inte gör så ofta. Vi brukar säga att “det kunden gör…
Publicerat 8 april 2016

Xeedas filosofi

Xeedas filosofi är att leverera snabba resultat med en långsiktig strategi som både vi och våra kunder är nöjda med.
Publicerat 7 april 2016

Våra metoder

Vi är vana att arbeta med väl beprövade metoder som är vida accepterade. Flera av våra konsulter är certifierade användare av en rad olika metoder och verktyg.
Publicerat 7 april 2016

Långsiktighet

När vi utför våra uppdrag har vi alltid en tät koppling mellan strategi och operativt genomförande. Våra lösningar är alltid anpassade efter kundens behov.
Publicerat 7 april 2016

Våra värderingar

Våra värdeord precision, samverkan och resultat är vägledande värderingar som för oss framåt. Vi är ödmjuka och lyhörda samtidigt som vi tillsammans med våra kunder kommer fram till den bästa och mest effektiva lösningen.
Publicerat 14 mars 2016

Vårt team

I våra konsultteam förenar vi seniora konsulter med ledar- erfarenhet med kompetenser inom exempelvis juridik, risk- och kvalitetsarbete, kommunikation och omvärldsbevakning.
Publicerat 14 mars 2016