Verksamhets­utveckling

Vi arbetar med systematisk verksamhets-utveckling och anser att verksamhets-utveckling ska bedrivas med en långsiktigt ansats och strategi samt med stort engagemang och involverande från kundens egna medarbetare.
Publicerat 8 april 2016

Digitalisering

Xeeda är involverade i ett flertal projekt som rör digitalisering. Vi är duktiga på att tillvarata den utveckling som sker inom it-området och tillsammans med vår kompetens inom projektledning leder vi projekt som syftar till att skapa sammanhållna, smarta och effektiva stöd.
Publicerat 8 april 2016

Vårt erbjudande

Xeeda hjälper kunder att realisera nyttan av förändringar i viktiga samhällsfunktioner genom projekt- och förändringsledning. Kärnan i Xeedas erbjudande till kunderna är kunskap och erfarenhet att genomföra de förändringar som komplexa och kritiska projekt oftast innebär.
Publicerat 8 april 2016