Vårt arbetssätt

Xeeda strävar alltid efter att arbeta metodiskt och systematiskt och utgår oftast från väl etablerade metoder och arbetssätt. Xeeda är bra på att göra sådana saker som kunden oftast inte gör så ofta. Vi brukar säga att “det kunden gör…
Publicerat 8 april 2016

Xeedas filosofi

Xeedas filosofi är att leverera snabba resultat med en långsiktig strategi som både vi och våra kunder är nöjda med.
Publicerat 7 april 2016

Våra metoder

Vi är vana att arbeta med väl beprövade metoder som är vida accepterade. Flera av våra konsulter är certifierade användare av en rad olika metoder och verktyg.
Publicerat 7 april 2016

Långsiktighet

När vi utför våra uppdrag har vi alltid en tät koppling mellan strategi och operativt genomförande. Våra lösningar är alltid anpassade efter kundens behov.
Publicerat 7 april 2016