Vi välkomnar Li Hansson

Vi vill hälsa vår senaste kollega Li Hansson välkommen till oss. Li kommer ta rollen som kund- och konsultansvarig. Hon kommer ha nära dialog med våra konsulter för att hitta spännande och utvecklade konsultuppdrag, samt våra kunder för att hjälpa dem…
Publicerat 20 april 2018

Vi söker en verksamhetsutvecklare och projektledare för digital transformation med Office 365

Vi söker dig som idag är projektledare/digital specialist och har ett stort intresse för digital verksamhetsutveckling och förändringsledning. Du kommer vara med och stödja våra kunder att utveckla ett digitalt arbetssätt baserat på Office 365 och SharePoint. För att passa i rollen är det viktigt att du kan ta rollen som projektledare, förstå verksamheten och översätta digitala vinster i nyttor samt bistå i dialogen med tekniska specialister.
Publicerat 6 mars 2018

Ny förordning som värnar om integriteten i elektronisk kommunikation på väg

Tidigare i år la EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation, e-privacy regulation, EPR. Denna kommer att ersätta all lagstiftning som baseras på e-privacy-direktivet och kommer att utgöra ett komplement till dataskyddsförordningen, GDPR. Förordningen föreslås bli tillämplig på all användning av elektronisk kommunikation, där det inte endast behöver handla om personuppgiftsbehandling. Bland annat kommer e-post och sms som kommunikation via internet och sociala medier (som exempelvis WhatsApp, Twitter, Facebook, Messenger m fl.) att omfattas av den nya lagen. Det är främst företag som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring, retargeting och som har spårningstjänster online som sin kärnverksamhet som kommer att påverkas. Xeeda kommer att följa utvecklingen av EPR som ett komplement till bolagets rådande arbete inom GDPR.
Publicerat 1 mars 2018

Xeeda välkomnar Anna Hellohf

Vi har nöjet att välkomna Anna Hellohf till Xeeda! Anna kommer att arbeta i våra kunduppdrag som projektadministratör och PMO-konsult med projektkontorsfrågor som projektplanering, riskstyrning och effekthemtagning. Hon kommer närmast från advokatfirman Vinge där hon under flera år hade en…
Publicerat 8 januari 2018

Xeeda välkomnar Hans Berggrund!

Vi har nöjet att välkomna Hans Berggrund till Xeeda! Hans har lång erfarenhet av att arbeta med projektledning och förändringsarbete inom såväl stora globala organisationer som offentlig sektor och mindre privata organisationer. Genom Hans breddar Xeeda sin kompetens inom GDPR.…
Publicerat 19 december 2017

Frukostmöte om AI med Göran Lindsjö

AI verkar idag för de flesta människor under radarn. Mycket av det som vi idag tar för givet är redan automatiserat med hjälp av AI. Göran Lindsjö berättade på frukostmöte hos Xeeda att automatisering  är en kritisk komponent  och nödvändighet…
Publicerat 23 november 2017

Xeeda har tecknat avtal med Sundsvalls kommun

Xeeda har nu tecknat avtal som ramavtalsleverantör av upphandlingskonsulter till Sundsvalls kommun och Timrå kommun. Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.
Publicerat 9 oktober 2017

Bättre effekt med hjälp av Agila upphandlingar

Igår på Xeedas frukostmöte berättade Mattias Skarin hur man kan skapa ökad nytta med hjälp av agila upphandlingar och agila kontrakt. En traditionell kravställning täcker oftast bara in det som vi redan vet men utmaningarna med att göra en framgångsrik upphandling ligger oftast i att hantera det som vi inte har kunskap om. Vid användning av agila upphandlingar och kontrakt ökas fokus på  att kunna ge mer utrymme för leverantörer att föreslå sätt att möta behoven samt att kunna justera kravställning utifrån att behoven över tid ofta förändras.Upphandlingar av denna typ leder ofta till mer innovation, nöjdare kunder och tätare leverantörssamarbete.
Publicerat 6 oktober 2017

Våra diplomerade dataskyddsstrateger

Vi är stolta över våra konsulter Magdalena Makowski, Louise Olsson och Peter Andersson som nu är diplomerade dataskyddsstrateger. Under 9 månader har de genomgått ett program för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Xeedas konsulter ingick i den första gruppen som blev diplomerade av IFI. Programmet omfattade praktiskt införande av GDPR, lagligt stöd för personuppgifter, informationssäkerhet samt dataskyddsombudsfrågor. Utbildningen är ett led i Xeedas GDPR-satsning och förbättrar vårt arbete som vi utför i våra uppdrag.
Publicerat 18 september 2017