Xeeda välkomnar Hans Berggrund!

Vi har nöjet att välkomna Hans Berggrund till Xeeda! Hans har lång erfarenhet av att arbeta med projektledning och förändringsarbete inom såväl stora globala organisationer som offentlig sektor och mindre privata organisationer. Genom Hans breddar Xeeda sin kompetens inom GDPR.…
Publicerat 19 december 2017

Frukostmöte om AI med Göran Lindsjö

AI verkar idag för de flesta människor under radarn. Mycket av det som vi idag tar för givet är redan automatiserat med hjälp av AI. Göran Lindsjö berättade på frukostmöte hos Xeeda att automatisering  är en kritisk komponent  och nödvändighet…
Publicerat 23 november 2017

Xeeda har tecknat avtal med Sundsvalls kommun

Xeeda har nu tecknat avtal som ramavtalsleverantör av upphandlingskonsulter till Sundsvalls kommun och Timrå kommun. Avtalet gäller i två år med möjlighet att förlänga ytterligare två år.
Publicerat 9 oktober 2017

Bättre effekt med hjälp av Agila upphandlingar

Igår på Xeedas frukostmöte berättade Mattias Skarin hur man kan skapa ökad nytta med hjälp av agila upphandlingar och agila kontrakt. En traditionell kravställning täcker oftast bara in det som vi redan vet men utmaningarna med att göra en framgångsrik upphandling ligger oftast i att hantera det som vi inte har kunskap om. Vid användning av agila upphandlingar och kontrakt ökas fokus på  att kunna ge mer utrymme för leverantörer att föreslå sätt att möta behoven samt att kunna justera kravställning utifrån att behoven över tid ofta förändras.Upphandlingar av denna typ leder ofta till mer innovation, nöjdare kunder och tätare leverantörssamarbete.
Publicerat 6 oktober 2017

Våra diplomerade dataskyddsstrateger

Vi är stolta över våra konsulter Magdalena Makowski, Louise Olsson och Peter Andersson som nu är diplomerade dataskyddsstrateger. Under 9 månader har de genomgått ett program för införande av nya dataskyddsförordningen (GDPR). Xeedas konsulter ingick i den första gruppen som blev diplomerade av IFI. Programmet omfattade praktiskt införande av GDPR, lagligt stöd för personuppgifter, informationssäkerhet samt dataskyddsombudsfrågor. Utbildningen är ett led i Xeedas GDPR-satsning och förbättrar vårt arbete som vi utför i våra uppdrag.
Publicerat 18 september 2017

Glad sommar!

Xeeda önskar alla kunder, samarbetspartners och konsulter en riktigt trevlig sommar! Vi ser fram emot att ses igen i höst.
Publicerat 22 juni 2017

Arbetsrättsliga villkor blir allt viktigare i upphandlingar

Den 1 juni 2017 kompletterades upphandlings­lagstiftningen med nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i upphandlingar. Bestämmelserna avser upphandlingar över tröskelvärdena och enbart upphandlingar som påbörjas efter ikraftträdandet. Upphandlingsreglerna ska säkerställa att de anställda som utför arbete för det offentliga ska ha…
Publicerat 19 juni 2017

Hybridorganisationer – vad är det?

Erik Wikberg från Handelshögskolan berättade och gav exempel ur sin egen forskning om företeelsen hybridorganisationer, vilka blir allt mer vanliga att vi inte längre reflekterar över dessa. Exempel på s k hybridiseringar kan vara välgörenhetsorganisationer som paketerar välgörenhet med samma…
Publicerat 16 juni 2017

Offentliga rummet i Sundsvall

Vid  konferensen Offentliga rummet i Sundsvall fokuseras det på hur digitaliseringen i offentlig sektor kan tas från planering till konkret handling. Det är intressant att delta och dela de erfarenheter vi själva har från att i kunduppdrag arbeta med dessa…
Publicerat 31 maj 2017

Xeeda deltar på konferensen Offentliga rummet

På onsdag deltar Xeeda på den nationella konferensen Offentliga rummet som i år är i Sundsvall. Offentliga rummet är en årlig konferens som syftar till att utveckla offentlig verksamhet med hjälp av digitalisering.  
Publicerat 29 maj 2017