Xeedas konsulter har under det senaste året arbetat intensivt med GDPR

På fredag 25/5 träder dataskyddsförordningen GDPR i kraft. För många organisationer innebär detta en stor förändring vad gäller arbetet kring integritets- och dataskyddsfrågor. Xeedas konsulter har under det senaste året arbetat intensivt med att hjälpa organisationer, i såväl privat som offentlig sektor, att säkra upp sina rutiner och processer så att de efterlever dataskyddsförordningens krav. Men många organisationer har fortfarande ett stort arbete framför sig. Xeeda ser fram emot att få följa utvecklingen kring dataskyddsfrågor samt att även fortsättningsvis hjälpa våra kunder med arbetet kring GDPR implementeringen.
Publicerat 22 maj 2018

Vi är glada att hälsa Emma Abelsson välkommen till Xeeda!

Emma är affärsjurist och certifierad avtalsstrateg inom it-rätt och kommer närmast från Skatteverket där hon även arbetat strukturerat med Lean och förändringsfrågor. Rekryteringen av Emma innebär en förstärkning av Xeedas kompetens inom upphandling och juridik.
Publicerat 14 maj 2018

Frukostmöte om hur hjärnan fungerar i förändring med Rebecca Klang

Den 19 april uppmärksammade vi hjärnans dag på Xeeda tillsammans med Rebecca Klang. Rebecca berättade hur vi med hjälp av hjärnan lyckas med förändring i en organisation, trots att hjärnan är programmerad sedan födseln att gå på rutin och dessutom är…
Publicerat 20 april 2018

Vi välkomnar Li Hansson

Vi vill hälsa vår senaste kollega Li Hansson välkommen till oss. Li kommer ta rollen som kund- och konsultansvarig. Hon kommer ha nära dialog med våra konsulter för att hitta spännande och utvecklade konsultuppdrag, samt våra kunder för att hjälpa dem…
Publicerat 20 april 2018

Vi söker en verksamhetsutvecklare och projektledare för digital transformation med Office 365

Vi söker dig som idag är projektledare/digital specialist och har ett stort intresse för digital verksamhetsutveckling och förändringsledning. Du kommer vara med och stödja våra kunder att utveckla ett digitalt arbetssätt baserat på Office 365 och SharePoint. För att passa i rollen är det viktigt att du kan ta rollen som projektledare, förstå verksamheten och översätta digitala vinster i nyttor samt bistå i dialogen med tekniska specialister.
Publicerat 6 mars 2018

Ny förordning som värnar om integriteten i elektronisk kommunikation på väg

Tidigare i år la EU-kommissionen fram ett förslag till en ny förordning om integritet och elektronisk kommunikation, e-privacy regulation, EPR. Denna kommer att ersätta all lagstiftning som baseras på e-privacy-direktivet och kommer att utgöra ett komplement till dataskyddsförordningen, GDPR. Förordningen föreslås bli tillämplig på all användning av elektronisk kommunikation, där det inte endast behöver handla om personuppgiftsbehandling. Bland annat kommer e-post och sms som kommunikation via internet och sociala medier (som exempelvis WhatsApp, Twitter, Facebook, Messenger m fl.) att omfattas av den nya lagen. Det är främst företag som erbjuder tjänster inom digital marknadsföring, retargeting och som har spårningstjänster online som sin kärnverksamhet som kommer att påverkas. Xeeda kommer att följa utvecklingen av EPR som ett komplement till bolagets rådande arbete inom GDPR.
Publicerat 1 mars 2018

Xeeda välkomnar Anna Hellohf

Vi har nöjet att välkomna Anna Hellohf till Xeeda! Anna kommer att arbeta i våra kunduppdrag som projektadministratör och PMO-konsult med projektkontorsfrågor som projektplanering, riskstyrning och effekthemtagning. Hon kommer närmast från advokatfirman Vinge där hon under flera år hade en…
Publicerat 8 januari 2018

Xeeda välkomnar Hans Berggrund!

Vi har nöjet att välkomna Hans Berggrund till Xeeda! Hans har lång erfarenhet av att arbeta med projektledning och förändringsarbete inom såväl stora globala organisationer som offentlig sektor och mindre privata organisationer. Genom Hans breddar Xeeda sin kompetens inom GDPR.…
Publicerat 19 december 2017

Frukostmöte om AI med Göran Lindsjö

AI verkar idag för de flesta människor under radarn. Mycket av det som vi idag tar för givet är redan automatiserat med hjälp av AI. Göran Lindsjö berättade på frukostmöte hos Xeeda att automatisering  är en kritisk komponent  och nödvändighet…
Publicerat 23 november 2017