Möt några av våra konsulter

Gabriel Axelsson

Anna Herre

Niklas Engelhart

Dan Hammarlund

Erik Blandin

Per Sandstedt

Niklas Engelhart

Jag har varit med nästan sedan Xeeda startade. Nu har vi både anställda, underkonsulter och associerade konsulter som jag själv. Formen är inte viktigast, utan dynamiken som uppstår när bra människor jobbar ihop för att lösa kundernas behov.

Jag leder ofta tjänste- och processetableringar i komplexa verksamheter, mest inom IT men även andra affärsstödjande verksamheter. Kundbehoven och metoderna förändras över tid, vilket ger mig anledning att hela tiden utvecklas, vidareutbilda mig och testa nya sätt att jobba. Min största drivkraft är att känna att jag gör nytta på riktigt.

På Xeeda jobbar vi helt utifrån kundernas behov – vi har ingen egen agenda. Det bästa med Xeeda är att alla är kompetenta, engagerade och prestigelösa. Eftersom vi är leveranssäkra har vi fått många långsiktiga kunder och ramavtal, vilket ger både mig och hela Xeeda stor trygghet.