Nytt ramavtal med Stockholms stad

Xeeda har vunnit en upphandling för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Ramavtalet ska täcka stadens behov av managementkonsulttjänster. Xeeda är stolta att än en gång få förtroendet av Stockholms stad att stödja dem med managementkonsulter i olika strategiska uppdrag som tillsammans bidrar till stadens utveckling och effektivisering.