Ramavtal Svenska kyrkan

Vi är glada över besked att vi tecknat avtal med tre stift inom Svenska kyrkan, Göteborg, Skara och Karlstad. Xeeda kommer stödja stiften, med nära 150 församlingar och pastorat, med tjänster inom dataskydd.