Du visar för närvarande Seminarium i höst

Seminarium i höst

Xeeda kommer tillsammans med Bonde Barzey Advokatbyrå genomföra ett seminarium den 8 september med temat ”Upphandling av molntjänster i ljuset av offentlighet, sekretess och integritet”.

De flesta svenska verksamheter använder tjänster från amerikanska leverantörer vilka då omfattas av lagstiftning i såväl EU som USA. Detta har tidigare kunnat göras bl a genom att överföring av personuppgifter kunnat hanterats med stöd av ”Privacy Shield” eller med standardavtalsklausuler. Frågan har dock varit oklar och diskuterats länge inom EU och i somras meddelade EU-domstolen sitt avgörande. Domen innebär att alla verksamheter som använder tjänster där personuppgifter förs över till USA baserat på Privacy Shield behöver vidta åtgärder.

Med anledning av domen bjuder vi in till ett seminarium för att diskutera bakgrund, innebörden och praktiska steg för att hantera frågan. Vi diskuterar vikten av och hur verksamheten kan verifiera om frågeställningen är aktuell och åtgärder för att anpassa sig till den nya situationen. Syftet är att belysa frågorna både strategiskt och taktiskt för att kunna förhålla sig till utfallet av domen när det kommer till upphandling, leverantörsbyte och om molntjänster kan nyttjas.