Xeeda kommer tillsammans med Bonde Barzey Advokatbyrå genomföra ett seminarium den 8 september kl 15-00-16.30. Temat kommer vara ”Upphandling av molntjänster i ljuset av offentlighet, sekretess och integritet.
En diskussion om eSams, vägledningar och EU-domstolens avgörande mål C-311/18 (Schrems II) samt praktiska tillvägagångsätt för en laglig och säker digitalisering.

Publicerat 2 maj 2020