Du visar för närvarande Välkommen David!

Välkommen David!

Xeeda inleder året med att David von Pongracz börjat sin anställning hos oss! David kommer förstärka teamet som jobbar med informationssäkerhet och dataskydd. Varmt välkommen David!