Grunden i vår verksamhet är erfarna konsulter med chefs- och ledarerfarenhet. Ofta bildar seniora projekt- och förändringsledare tillsammans med assisterande eller specialiserad kollega från Xeeda små, effektiva konsultteam som tillsammans med medarbetare hos kunden utför uppdraget. Konsultteamen kan bestå av en projektledare som tillsammans med en projektadministratör leder ett stort projekt. Det kan förstärkas med en jurist inriktad på upphandlingsfrågor (LoU), en kommunikatör för att säkerställa bra information i förändringsarbete, en risk- och kvalitetsansvarig för att i ett kritiskt projekt arbeta med riskreduktion. 

Viktigast i projektteamen är att kundens personal är delaktig. Det är där kunskapen om verksamheten finns och där kunskapen ska finnas kvar. Genom att utveckla kundens personal minskar beroendet av konsulter i framtiden. Vi tror att delad kunskap är dubbel kunskap och att den nås genom samarbete. Med nyfikenhet och inspiration utvecklas vi tillsammans och lär av varandra. Som en bonus har vi väldigt roligt på vägen.

Bild på anställda

Det här är några av våra konsulter. Vill du bli en av oss? Kontakta oss gärna!