Du visar för närvarande Xeeda gratulerar Sarah till diplomeringen!!

Xeeda gratulerar Sarah till diplomeringen!!

Vi är glada att gratulera Sarah Edstroem som nu är diplomerad informationssäkerhetsstrateg och därmed har fått en fördjupad kunskap om informationssäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd. Informationssäkerhet är ett av de tre områdena som Xeeda fokuserar och arbetar inom.