Du visar för närvarande Xeeda har vunnit upphandling

Xeeda har vunnit upphandling

Xeeda har vunnit en gemensam upphandling för Södertörnskommunerna och dess kommunala bolag. Till Södertörn räknas följande kommuner Huddinge, Haninge, Nynäshamn, Botkyrka, Södertälje, Nykvarn, Salem samt Tyresö. Ramavtalet ska täcka kommunernas och bolagens behov av konsulttjänster inom tjänsteupphandlingar under de närmaste åren. Xeeda är stolta över att få möjligheten stödja verksamheterna med såväl strategiska som operativa frågor i samband med upphandlingar.