Du visar för närvarande Allmänheten efterfrågar att kommuner tar hänsyn till arbetsrättsliga villkor i upphandlingen

Allmänheten efterfrågar att kommuner tar hänsyn till arbetsrättsliga villkor i upphandlingen

En stor majoritet av allmänheten anser att det är viktigt att deras kommun tar hänsyn till arbetsvillkoren i deras upphandlingar. Enligt Upphandlingsmyndighetens undersökning från 2020 är det enbart 43% av kommunerna som gör detta i stor utsträckning.
 
Oskäliga arbetsvillkor kan bland annat innebära risker när det kommer till arbetares rättigheter, miljöskydd och korruption. På Xeeda hjälper vi våra kunder att aktivt följa upp de arbetsrättsliga villkoren som ställs vid upphandling för att säkerställa att dessa uppnås och efterlevs. 
 
Vill du veta mer om hur vi jobbar? Kontakta oss gärna: https://xeeda.se/vara-kontaktpersoner/

Läs mer om opinionsmätningen: https://www.upphandlingsmyndigheten.se/nyheter/2021/4-av-5-vill-att-kommunen-tar-hansyn-till-arbetsvillkor-vid-inkop/