Du visar för närvarande Intressant möte om bakgrunden till begrepp som hybridattack och gråzon

Intressant möte om bakgrunden till begrepp som hybridattack och gråzon

Utifrån det säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i numer är det många begrepp som används i media till exempel cyberattack, hybridattack, gråzonsproblematik, totalförsvar, påverkansoperation och informationssäkerhet.

Vad menar man med dessa begrepp? Vad betyder de, hur kan de vara viktiga för oss och vad är historien bakom begreppen.  Under kvällen diskuterades ett väldigt aktuellt ämne där det viktiga är inte bara att förstå att det pågår utan också förstå vad som är de bakomliggande krafterna och vad man vill uppnå.

Stort tack till Håkan V Nilsson för att du ville delta och ge oss en inblick i ämnet.