Du visar för närvarande Kickoff 2024

Kickoff 2024

I slutet av januari hade Xeeda en intern kickoff för att starta året på bästa vis.

Med hjälp av Eva Esselin Leander och hennes expertis som organisationspsykolog med drygt 20 års erfarenhet av att leda utvecklingsprocesser med människor i fokus i arbetslivet hade vi en givande heldag som resulterade i både inspiration, reflektion och ett utvidgande av våra perspektiv.

Avslutningsvis jobbade vi på vår samarbetsförmåga och att etablera vår laganda i Xeeda Masterchef edition. Nu är vi redo att ta oss an 2024 och att tillämpa allt nytt vi lärt oss ute på våra uppdrag!