Du visar för närvarande Nya regler om cybersäkerhet

Nya regler om cybersäkerhet

Igår publicerades utredningsförslaget SOU 2024:18 ”Nya regler om cybersäkerhet”. Lagförslaget innebär att lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-direktivet) kommer upphöra och istället omvandlas till ”Cybersäkerhetslagen”.
 
Alla kommuner, regioner och myndigheter kommer mer eller mindre rakt av, med ett fåtal undantag, omfattas av de nya lagkraven som bland annat inkluderar att verksamhetsledningen måste utbildas i cybersäkerhet och att organisationer måste bedriva ett systematiskt informationssäkerhetsarbete.
 
Xeeda ser detta som ett steg i rätt riktning för att skydda samhällets digitala infrastruktur och välkomnar dessa initiativ för att säkerställa en trygg och säker digital framtid för alla. Xeeda kommer fortsätta arbetet med att stötta och samarbeta med kommuner, myndigheter och andra verksamheter som omfattas av lagförändringen så dessa uppfyller de nya lagkraven och uppnår en högre informationssäkerhet.