Du visar för närvarande Förlängt avtal med 3 stift inom Svenska kyrkan

Förlängt avtal med 3 stift inom Svenska kyrkan

Vi är glada att meddela att vi har förlängt vårt samarbetsavtal med Göteborg, Skara och Karlstad stift inom Svenska kyrkan för att fortsätta leverera dataskyddsombudstjänster och stödja dem i deras arbete med att uppnå regelefterlevnad!

Vårt samarbete inleddes redan 2021 och vi är stolta över att under åren ha förvärvat förtroendet av närmare 100 församlingar och pastorat och ser fram emot att fortsätta stötta i dataskyddsarbetet i ytterligare 3 år!