Digitalisering i fokus på ESV-dagen

Xeeda var på plats på ESV-dagen för att bevaka ett av våra fokusområden: digitalisering i offentlig förvaltning. Under hösten har regeringen fokuserat på att få igång processen med att digitalisera offentlig förvaltning. Både Mehmet Kaplan och Ardalan Shekarabi framhöll i sina anföranden vikten av att offentlig förvaltning utvecklar digitala mötesplatser för medborgarna. Dagen gav även en hel del praktiska tips och råd till den som går igenom en digitaliseringsprocess, och ett av de tydliga budskapen löd: våga prova!