Ett Linköping söker asyl?

Magnus Berg och Mouddar Kouli från Ledarna gav oss på Xeeda ett inspirerande föredrag och berättade vad Ledarna gör för att minska gapet mellan flyktingar och arbetsmarknad. Fler än 160 000 personer sökte asyl i Sverige under 2015. Det är fler personer än i en stor svensk stad. Finns det samma kompetenser bland dessa personer som i motsvarande stad? Om så är fallet, hur knyter vi ihop dessa personer med arbetsgivare? Dessa personer kan vara en strategisk resurs för Sverige. Underhållande, lärorikt och tänkvärt av Magnus som har en bakgrund från Migrationsverket och Mouddar som har praktisk erfarenhet av frågeställningen!