Xeeda är involverade i ett flertal projekt som rör digitalisering. Vi är duktiga på att tillvarata den utveckling som sker inom it-området och tillsammans med vår kompetens inom projektledning leder vi projekt som syftar till att skapa sammanhållna, smarta, säkra och effektiva stöd.

Digitalisering inom såväl privat som offentlig sektor är en kritisk fråga för varje organisation. Xeeda är involverade i ett flertal projekt som rör digitalisering. Vi är duktiga på att tillvarata den utveckling som sker inom it-området och tillsammans med projekt- och förändringsledning och med juridisk kompetens leder vi projekt som syftar till att skapa sammanhållna, smarta och effektivas stöd som realiserar nyttor för anställda, kunder och medborgare.

Verksamhetsutvecklingen inom vården handlar bl.a. att skapa effektivitet där delar av vården flyttas till hemmet och utveckla vårdens tillgång till information och förmågan att samverka i vårdkedjor vilket ställer krav på arbetssätt och informationssystem. Xeeda arbetar sedan flera år med e-hälsa och nationella informationssystem för vården.

Publicerat 8 april 2016