Du visar för närvarande Grattis Anna!

Grattis Anna!

Vi gratulerar Anna Herre som numera kan titulera sig som examinator för kvalitetsutmärkelsen svensk kvalitet och bättre skola 2021.
 
Xeeda är medlem i Swedish Institute for Quality (SIQ) och har flera utbildade konsulter samt examinatorer inom svensk kvalitet och bättre skola. Modellen är en så kallad ledningsmodell som driver förbättrade resultat och bidrar till helhetssyn. Den fokuserar på ledarskapets avgörande roll och på vikten av alla medarbetares medverkan.