Du visar för närvarande Nytt ramavtal med Region Östergötland

Nytt ramavtal med Region Östergötland

Vi är glada att berätta att Xeeda har vunnit ramavtal med Region Östergötland rörande konsulttjänster avseende projekt- och portföljstyrning samt projektledning.

Avtalet som började gälla nu i september gäller till och med år 2023 med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.