Du visar för närvarande Högt förtroende för Xeeda

Högt förtroende för Xeeda

Vi är glada över att allt fler kunder väljer att samarbeta med Xeeda! Våra kunders behov styr, liksom våra värderingar – precision, samverkan och resultat – vägleder oss att leverera värde till våra kunder. I en nyligen gjord upphandling fick Xeeda följande omdöme av kunden, som omfattade såväl metoder, arbetssätt, uppdragsförståelse, trovärdighet och leverans:

Anbudsgivaren kommer ta sig an uppgiften på ett sådant sätt att samtliga resultat kommer uppnås. Såväl förståelse och förmåga som rutiner och metodik påvisas till en sådan grad att leveransen med mycket stor sannolikhet inte kommer lämna något övrigt att önska.

Under intervjun framkom det att anbudsgivaren visade djup förståelse och en mycket hög lämplighet. Förmågan att disponera tid på ett lämpligt sätt påvisades till en mycket hög grad. Kommunikativ förmåga med målgruppsanpassat sätt likaså. Samtliga förväntade nyckelbegrepp belystes och hanterades genom beskrivningar av såväl lösningar och sätt att samarbeta som strategier och metoder för detsamma. Den sammantagna bedömningen blir att uppdraget kommer utföras på en enastående nivå och anbudsgivaren kommer tillföra ett mycket stort mervärde.