Du visar för närvarande Seminarie kring upphandling av molntjänster

Seminarie kring upphandling av molntjänster

Idag höll Xeeda tillsammans med Bonde Barzey Advokatbyrå ett seminarium kring upphandling av molntjänster i ljuset av lagstiftning för offentlighet, sekretess och integritet.
Det är en enorm efterfrågan på molntjänster idag vilket gör att användningen ökar snabbare än användningen av traditionella it-tjänster. Det är viktigt att ha en långsiktig och hållbar strategi när och hur man använder molntjänster. Många av de verksamheter vi möter har kommit långt, men det är ett arbete som hela tiden måste fortgå genom att utveckling är så snabb.

Stort tack till alla som deltog på seminariet!