Visionen är att Xeeda skall vara ett konsultföretag som står för och uppfattas av kunder, konsulter och samarbetspartners som ett företag som präglas av:

  • professionalism och ett ställe där kompetenta och engagerade kollegor och konsulter samlas
  • en mötesplats och plattform där konsultarbete i toppklass bedrivs
  • långsiktighet: konsulter som fokuserar på att osjälviskt lösa kundens frågeställning och litar på att förr eller senare belönas för detta
  • konsulter som tar till vara på erfarenheter och hjälps åt
  • ett företag som betraktas med respekt av kunder och konsulter
  • inspiration, energitillskott och humor. Kort sagt ett ställe där konsulter och kunder trivs och förenar professionalism med ett skratt.
På Xeeda vill vi arbeta långsiktigt. Vi vill inte göra kortsiktiga vinster på bekostnad av ett långsiktigt förtroende varken från våra kunder, våra konsulter (anställd, associerad eller arbetar via samarbetsavtal) eller avtalade samarbetspartners.

kungstornet[1]