Du visar för närvarande Xeeda kompetensutveckling – Hjärnsmart förändringsledning

Xeeda kompetensutveckling – Hjärnsmart förändringsledning

Under våren är Anna Eriksson Skarin på besök på Xeedakontoret för att hålla i en utbildning inom hjärnsmart förändringsledning för Xeedas anställda.

Utbildningen består av tre interaktiva sessioner där vi får ta del av Annas expertis inom bland annat SCARF-modellen och emotionell självreglering. Vi har diskuterat, resonerat och reflekterat gemensamt för att kunna applicera dessa nya insikter på våra egna erfarenheter och perspektiv.

Med ett tillfälle kvar är vi ivriga att slutföra utbildningen och få börja använda våra nyförvärvade kunskaper för att kunna hantera våra uppdrag med ännu större finess. Stort tack till Anna!