Du visar för närvarande Erfarenhetsutbyte mellan Xeedas konsulter

Erfarenhetsutbyte mellan Xeedas konsulter

Xeeda har, förutom egna erfarna och kompetenta konsulter, flera underkonsulter som träffas regelbundet för att både dela med sig av sina erfarenheter och sprida kunskap mellan varandra. I veckan som gick hade vi förmånen att få lyssna till två av våra underkonsulter, Maria Unde Westerberg och Anna Lönnerberg, som berättade om sina respektive uppdrag som de utför hos olika kunder för Xeeda. Vi säger stort tack till Anna och Maria för en givande kväll!