Du visar för närvarande Xeeda positiva till proposition om att utöka Konkurrensverkets befogenheter inom offentlig upphandling

Xeeda positiva till proposition om att utöka Konkurrensverkets befogenheter inom offentlig upphandling

Regeringen har nyligen lagt fram en proposition som föreslår att Konkurrensverkets befogenheter som tillsynsmyndighet över den offentliga upphandlingen ska utökas. Detta förslag har fått en positiv reaktion från flera aktörer, inklusive oss på Xeeda, som följer utvecklingen med spänning.

Enligt förslaget ska Konkurrensverket som första instans få besluta om upphandlingsskadeavgift, en ändring som tidigare krävt ansökan i domstol. Tidsfristen för att besluta om upphandlingsskadeavgift förlängs också från ett till två år, samt att taket för sådana avgifter höjs från tio till 20 miljoner kronor.

Denna förändring är av stor betydelse för att effektivisera tillsynen över den offentliga upphandlingen. Genom att Konkurrensverket får utökade befogenheter inom upphandlingstillsynen kommer det att vara möjligt att ingripa mot fler otillåtna direktupphandlingar och säkerställa en mer rättvis och konkurrenskraftig upphandlingsprocess.

Xeeda följer utvecklingen av detta förslag, som förväntas ha en positiv inverkan på både affärsverksamhet och samhället som helhet genom att främja konkurrens och rättvisa inom den offentliga upphandlingen. Detta steg markerar ett viktigt framsteg mot att säkerställa öppenhet och transparens i upphandlingsprocessen.